Stichting de Grijpvogel

De tijd waarin wij leven vraagt steeds meer om het nemen van vrije initiatieven door mensen, individueel en gezamenlijk. De Stichting de Grijpvogel is in deze geest in het jaar 2012 opgericht. Zij neemt zelf initiatieven en bevordert en ondersteunt het nemen van initiatieven door anderen. De overwegend kleinschalige initiatieven kunnen economisch van karakter zijn, dan wel sociaal-politiek of cultureel in brede zin (kunst, literatuur, filosofie, educatie e.d.) en bij voorkeur vernieuwend.

De stichting wil een platform bieden om kennis te delen en deskundigheid te verdiepen. Daarmee kan dit platform een gelegenheid zijn tot verbinding, tot inspireren en geïnspireerd raken. Het staat in beginsel open voor iedereen die de doelstelling van de stichting onderschrijft en deze wil ondersteunen.

De stichting vormt waar dit passend is initiatief-, studie- en werkgroepen, organiseert thema- en ontmoetingsbijeenkomsten en treedt naar buiten via media, waaronder regelmatig nieuwsbrieven.