Contact en links

Stichting ‘De Grijpvogel’
Bovenweg 67
8421 DC Oldeberkoop

Telefoon : 0516-850377
Mobiel    : 06-53552025
E-mail    : info@stichtingdegrijpvogel.nl
Website  : www.stichtingdegrijpvogel.nl

Triodosbank 25.46.68.380
Kamer van Koophandel 54603854

Links

Wikipediatekst over de gemeente Ooststellingwerf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooststellingwerf

Wikipediatekst over het wapen van Ooststellingwerf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Ooststellingwerf

Wapen van Ooststellingwerf op website ‘Heraldry of the world’ i.c. Nederlandse Gemeentewapens (ngw) van Ralf Hartemink
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ooststellingwerf

Website Wikimedia Commons (een collectie van miljoenen vrij te gebruiken mediabestanden waaraan iedereen kan bijdragen).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ooststellingwerf_wapen.svg

De Hoge Raad van Adel is ingesteld in 1814 en is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek.
http://www.hogeraadvanadel.nl/

Fryske Rie foar Heraldyk. Zoals de naam al aangeeft is de Fryske Rie foar Heraldyk een commissie die raad geeft. Die ligt op het gebied van wapens van de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de wapens van steden, vlekken en dorpen en de bestaande familiewapens. Bovendien ontwerpt de Rie wapens, vlaggen en wimpels voor o.a. dorpen, families en corporaties, zoals scholen, verenigingen enz.
https://www.fryske-akademy.nl/nl/kennis-en-samenleving/werkgroepen-en-studiekringen/fryske-rie-foar-heraldyk/

Uitgebreide website over internationale gemeentewapens met griffioenen/grijpvogels.
http://home.kpn.nl/~artrako/Historie/Grijpvogels-NL.html

De nieuwsbrieven zijn ook hier te lezen.
http://www.bekieketmar.nl/stichting-de-grijpvogel/

De website ‘Mens & Dier in Steen & Brons’ René en Peter van der Krogt met o.a. afbeeldingen van publieke kunstwerken in de Ooststellingwerf
http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/plaats.php?p=Oosterwolde&g=FR20/

Kunstwacht verzorgt het onderhoud van de publieke kunstwerken in de gemeente Ooststellingwerf
https://kunstwacht.nl/beheer-kunst-in-de-openbare-ruimte/

Boeken te bestellen

De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven.
Frans Wuijts
Uitgeverij Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oldeberkoop
http://www.stellingwarfs.nl/index.php?pagina=uitgeverij
Telefoon: 0516-451108 Prijs: € 12,50

Economie – De wereld als één economie.
Rudolf Steiner (vertaling Frans Wuijts uit het Duits).
Uitgeverij Nearchus CV Assen
https://www.nearchus.nl/
Telefoon: 0592-408989 Prijs € 25,-

Samenwerken in de economie.
Rudolf Steiner over associaties.
Samengesteld door Rudolf Isler (vertaling Frans Wuijts uit het Duits) Uitgeverij Nearchus CV Assen
https://www.nearchus.nl/
Telefoon: 0592-408989 Prijs € 8,50