Samenvatting inhoudsopgave van alle nieuwsbrieven

1e Nieuwsbrief maart 2012

 • Over de Stichting ‘De Grijpvogel’
 • Eerste initiatief: herstel van de gevelstenen
 • Comité van Aanbeveling
 • Ingezonden: De Fryske Rie foar Heraldyk in de pers over het wapen

2e Nieuwsbrief april 2012

 • Pottenbakker Anno Smith
 • Comité van Aanbeveling
 • Warm en koud geld
 • Hybridische symbooldieren

3e Nieuwsbrief mei 2012

 • Berichten
 • Comité van Aanbeveling
 • Harlinger Aardewerkfabriek
 • Het project ‘Herstel gevelstenen; enkele vragen aan de initiatiefnemer

4e Nieuwsbrief juni 2012

 • Berichten
 • MFA/gymzaal te Oldeberkoop
 • Harlinger Aardewerkfabriek
 • Visitekaartje Stichting ‘De Grijpvogel’
 • Wel of geen groen terras
 • Meer over pottenbakker Anno Smith

5e Nieuwsbrief juli 2012

 • Berichten
 • MFA/gymzaal
 • Raadscommissie Ruimte
 • Verhouding Stichting ‘De Grijpvogel’ en het Comité van Aanbeveling
 • Spreuk oude gemeentehuis
 • Kunstwerken aan de weg

6e Nieuwsbrief september 2012

 • Berichten
 • MFA/gymzaal te Oldeberkoop
 • Raadscommissie Ruimte
 • Saab en Scania ruziën over logo met griffioen
 • Nieuw initiatief: filosofiebijeenkomsten over de Ethica van Aristoteles
 • Vraag van een lezer over oorspronkelijke wapen van de Stellingwerven
 • Oorsprong en betekenis van de grijpvogel voor de stellingwerven: een speurtocht

7e Nieuwsbrief september 2012

 • Persbericht LC 20 september 2012 over ‘herstel van oude gevelstenen’.
 • Het woord ‘griffioen’ etymologisch verklaard.
 • Oorsprong en betekenis van de grijpvogel voor de Stellingwerven: vervolg van de speurtocht
 • Sagen, volksverhalen en andere vertellingen
 • Een voorbeeld in vroege literatuur: Roemer Pieterszoon Visscher
 • Middeleeuwen

8e Nieuwsbrief oktober 2012

 • Berichten
 • De spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum’
 • Financiering herstel van de gevelstenen
 • Op zoek naar sporen van Anno Smith (LC 10 oktober 2012)
 • Fries-Stellingwerfse wortels van staatssecretaris Halbe Zijlstra?
 • Oorsprong en betekenis van de grijpvogel voor de Stellingwerven: vervolg van de speurtocht
 • Twijfel of zekerheid
 • Vroegere cultuurperioden
 • De griffioen en de Cherubijnen
 • Enkele voorlopige(!) conclusies

9e Nieuwsbrief november 2012

 • Berichten
 • Over de spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum: nieuw ontwerpidee
 • ChristenUnie Ooststellingwerf over de spreuk
 • Oebele Vries
 • Offerte Harlinger Aardewerkfabriek MFA/gymzaal
 • Gemeentewapen, vlag en zegel in perspectief
 • De kroon

10e Nieuwsbrief december 2012

 • Berichten
 • Donaties en sponsoring
 • De ‘Ethica’ van de filosoof Aristoteles
 • Het project ‘Dicht bij mij’ van beeldend kunstenaar Liduin van Noord
 • Persbericht LC 20 november 2012: Reddingsplan voor gevelsteen Oldeberkoop
 • Kunstwerken aan de weg
 • Gemeentewapen, vlag en zegel in perspectief (vervolg)
 • Meer over de kroon
 • ‘Iuste iudicate filii hominum’: ‘Oordeelt rechtvaardig Gij mensenkinderen’

11e Nieuwsbrief januari 2012

 • Berichten
 • Fondsenwerving gevelsteen MFA/gymzaal en Project ‘Dicht bij mij’ van beeldend kunstenaar Liduin van Noord
 • Mijmeringen over de lindeboom
 • Parels in de kroon
 • Enkele gedachten over ‘oordelen’ (‘oordeelt rechtvaardig, gij mensenkinderen’)

12e Nieuwsbrief februari 2013

 • Bericht
 • Nieuw ontwerp voor de spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum
 • Gedicht ‘Oons waopen’
 • Parels in de kroon: vervolg
 • De rode bal met zespuntige ster
 • Acties van oud-burgemeester Bontekoe in 1938/1939
 • De afbeeldingen van de ‘penning’ vóór 1962

13e Nieuwsbrief februari – maart 2013

 • Berichten
 • Nieuw ontwerp voor de spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum’ (update)
 • Beschrijving van het ontwerp
 • Voorlopige schets
 • Ingezonden stuk in LC 9 februari 2013, pag. 14 Saab
 • Mr. Bontekoe: ‘vader’ van het huidige wapen van Ooststellingwerf
 • Acties van oud-burgemeester Bontekoe in 1938/1939
 • Samenvatting van Bontekoe’s gezichtspunten in 1939 over de door hem gewenste afbeelding
 • Nieuwe poging van Bontekoe in 1951
 • De uiteindelijke beslissing in 1962
 • De huidige afbeelding van wapen en vlag

14e Nieuwsbrief april 2013

 • Enkele berichten uit de pers
 • ‘Stichting wil spreuk terug bij gemeentehuis’ 7 maart 2013
 • ‘Gemeente stelt geld beschikbaar voor komst ‘Spreukbank’ 27 maart 2013
 • ‘Latijnse tekst op gemeentehuis in Oosterwolde’ 7 november 1985
 • ‘Liever Latijn dan Fries of gewoon je moers taal’  12 november 1985
 • Oude suikerzakjes van het Gemeentehuis van Ooststellingwerf
 • De rode bal met zespuntige gouden ster (vervolg)
 • Gebruikte aanduidingen vanaf begin 19e eeuw
 • Zienswijzen van de Fryske Rie foar Heraldyk
 • Zonnewiel/zonnerad en zespuntige ster in geveltekens en wapens
 • De ‘Van Batenborgh Stichting’
 • De zesster in Friesland
 • De zeven oude planeten

15e Nieuwsbrief mei 2013

 • Enkele berichten
 • Commissie Welzijn op 12 maart 2013;
 • Gemeenteraad op 26 maart 2013;
 • Koningsboom geplant en spreukbank onthuld 23 april 3013;
 • De zeven oude planeten

16e Nieuwsbrief juni 2013

 • Enkele berichten
 • ‘Bij de bek af’ (‘Het ging maar net goed’), het nieuwe boek van Karst Berkenbosch;
 • Gevelsteen oude Ulo Buttingasingel;
 • Aristoteles over ‘Rechtvaardigheid’;
 • Planeetkwaliteiten in een groepsgesprek;
 • Afbeeldingen van het gemeentewapen van Ooststellingwerf op het internet.

17e Nieuwsbrief juli 2013

 • Korte samenvatting van deze nieuwsbrief
 • Enkele berichten
 • Nieuwe ontdekkingen van gevelstenen met het gemeentewapen
 • Bijeenkomst eigenaren van gevelstenen
 • Pleidooi: ‘Wat mooi is, moet mooi blijven’!!!
 • Gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid 2013 – 2016
 • Zienswijze Stichting De Grijpvogel
 • Wat is er aan de hand met enkele ‘kunstwerken aan de weg’?
 • Bank voor ‘De Hunningdaenker’ in Makkinga;
 • Zoekplaatje ‘De Vrijwilliger’ langs de N381/Buttinga;
 • Sculptuur ‘De Hordenloper’: van rood-wit naar blauw-wit
 • Nog een zoekplaatje: de Vrijwilliger even buiten Haule ;
 • ‘Meisje met bal’ vrijwel opgeslokt door de struik (bij school Buttingasingel);
 • ‘Meisje’ achter heg en hek bij de Boekhorst in Oosterwolde.

18e Nieuwsbrief augustus 2013 

 • Enkele berichten
 • Tentoonstelling ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord
 • Nieuwe folder over de spreukbank te verkrijgen bij het gemeentehuis
 • Schouw publieke kunstwerken door het bedrijf Kunstwacht
 • Schouw gevelstenen met het gemeentewapen
 • Enkele citaten over ‘rechtvaardigheid’ en ‘oordelen’.
 • Levensboekje ‘Gesprekken met Jelle van der Muur, de oudste ingezetene van Nijeberkoop (2013)’.
 • Initiatief ‘Stolpersteine’
 • Filosofiegroep in Oldeberkoop

19e Nieuwsbrief september 2013

 • Enkele berichten
 • Windwijzers met griffioen
 • Herplaatsing gevelsteen gymzaal Oldeberkoop
 • Schouw gevelstenen met het gemeentewapen
 • Klaus Grosskopf, maker van kunstwerk ‘Wegzeichen’
 • Maak een portret van de koning
 • Levensboekje ‘Gesprekken met Jelle van der Muur, de oudste ingezetene van Nijeberkoop (2013)’.

20e Nieuwsbrief oktober 2013

 • Enkele berichten
 • Gevelstenen leiden tot opwinding in Oldeberkoop
 • Gevelsteen uitgenomen uit de gevel van de gymzaal Oldeberkoop
 • Stolpersteine
 • Maak een portret van de koning
 • Levensboekje ‘Gesprekken met Jelle van der Muur, de oudste ingezetene van Nijeberkoop (2013)’
 • Geïnventariseerde gevelstenen (30!) met het gemeentewapen
 • Tentoonstelling ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord

21e Nieuwsbrief november 2013

 • Enkele berichten
 • Kunstwerken krijgen onderhoudsbeurt (in de pers)
 • Besluit gemeenteraad 19 november 2013 over onderhoud publieke kunstwerken
 • Bijeenkomst eigenaren van gevelstenen met gemeentewapen
 • Toekomst Blughut-terrein en het bankgebouw nog onzeker?
 • Expositie ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord

22e Nieuwsbrief december 2013

 • Enkele berichten
 • Mooie, zeer geslaagde vernissage bij expositie van Liduin van Noord
 • Bijeenkomst eigenaren/rechtspersonen van gebouwen met gevelstenen
 • Herplaatsing gevelsteen van oude gymzaal naar MFA
 • Duitse kunstenaar legt Stolpersteine in Wolvega
 • Blughut-terrein en bankgebouw: vervolg
 • Gevelstenen met het gemeentewapen bestaan officieel niet

23e Nieuwsbrief januari 2014

 • Enkele berichten
 • Persbericht: Expositie ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord tot 8 maart 2014
 • Duitse kunstenaar legt Stolpersteine in Wolvega
 • Gevelsteen op/aan het gemeentehuis?
 • Iets over de Stichting De Grijpvogel
 • Blughut-terrein: vervolg

24e Nieuwsbrief februari 2014

 • Enkele berichten
 • Gevelsteen met gemeentewapen bij hoofdingang gemeentehuis;
 • Artikelen over de gevelstenen in dorpskranten;
 • Fondsenwerving Stolpersteine
 • Oude toga met griffioen
 • RepairCafé
 • Afbeeldingen gemeentewapen en gemeentevlag verschillen
 • Blughut-terrein: einde oriëntatie – begin onderzoek (?)

25e Nieuwsbrief maart 2014

 • Enkele berichten
 • Gevelsteen met gemeentewapen bij hoofdingang gemeentehuis
 • Lokale politici bemoeien zich teveel met gemeenteraadscampagneKnipogende emoticon
 • De Ovend
 • Saber Mikael
 • De Stellingwarver spreukekelinder
 • De vlaggen van Ooststellingwerf en Weststellingwerf

26e Nieuwsbrief april 2014

 • Enkele berichten
 • ‘Catch the Wind’ van Henk Bloemhoff in ’t Stellingwarfs op nommenaosie in Plein 5
 • Vijf Stolpersteine gelegd in Wolvega
 • Nieuwe informatiebordjes bij de publieke kunstwerken
 • Plan ‘Da’s Berkoop!’ voor het Blughut-terrein
 • Monument Teake Schuilenga in het Tiesingabosje

27e Nieuwsbrief mei 2014

 • Enkele berichten
 • Logo Administratiekantoor ‘De Knoop’ te Donkerbroek
 • Website ‘Kunstwerken aan de weg’ en andere informatie op het Internet over de kunstwerken
 • Kunstroute Ooststellingwerf 2014
 • Huidige vlag en wapen van Weststellingwerf

28e Nieuwsbrief juni 2014

 • Enkele berichten
 • Liduin van Noord exposeert het project ‘Dicht bij mij’ in Hotel Lunia Oldeberkoop

–      Ni’j logo veur Stellingwarver Schrieversronte

–      Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf 2014 – 2018 ‘Samen Voortbouwen’ ‘zwijgt’ over kunst en cultuur

 • Bekiek et mar Ni’js
 • Fryske Rie foar Heraldyk
 • Het nieuwe logo van de Schrieversronte
 • Oude kritiek op het gemeentewapen van Ooststellingwerf

29e Nieuwsbrief juli 2014

 • Enkele korte berichten
 • Nieuwe informatiebordjes bij de kunstwerken aan de weg
 • Overheidssubsidie voor de Friese Waterlinie Week?
 • Hoe verder met de literaire prijzen in de Stellingwerven?
 • Ingezonden brief over de publieke kunstwerken, verstuurd aan de Gemeenteraad
 • Het unieke kunstwerk ‘De Veenwerker’ van Eddy Roos in Appelscha   

30e Nieuwsbrief augustus 2014

 • Enkele korte berichten
 • Friese Waterlinie Week 19 – 23 augustus 2014
 • Nieuwsbrief Woonproject ‘De Bult’ in Oldeberkoop
 • Filosofiegroep ‘Ethica’ van Aristoteles
 • Wie herinnert zich nog het project ‘In Verbelinge’ in 1999?
 • Het publieke kunstwerk ‘De Hunningdaenker’ in Makkinga van Carlo Mistiaen (1999)

31e Nieuwsbrief aug. – sept. 2014

 • Enkele korte berichten
 • Nieuwe informatiebordjes en –paaltjes bij de publieke kunstwerken
 • Berkoper Ondernemers Vereniging
 • Gietijzeren gemeentewapen in gang gemeentehuis
 • Gevelsteenvarianten pottenbakker Anno Smith
 • Afwijkende gevelsteen op voormalige gemeentehuis
 • Het publieke kunstwerk ‘De Snikke’ in Haulerwijk van Dirk Jan Lindeijer & Harm van Zonneveld (1985); nr. 17 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’.
 • Lokaal (gemeenschaps)fonds

32e Nieuwsbrief september 2014

 • Enkele korte berichten
 • Nieuwe informatiebordjes en –paaltjes bij de publieke kunstwerken
 • Ingezonden brief aan de gemeenteraad over de publieke kunstwerken
 • Expositie ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord in Hotel Lunia Oldeberkoop nog tot 15 november 2014
 • Uit de Nieuwe Ooststellingwerver januari 1980
 • Het publieke kunstwerk ‘De Trilker’ in Waskemeer van Annet Haring (1980); nr. 16 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’.

33e Nieuwsbrief november 2014

 • Enkele korte berichten
 • Voortgang Project ‘Wonen op de Bult’
 • Gerealiseerd door de Stichting De Grijpvogel 2012 – 2014
 • Comité van aanbeveling (gevelstenen)
 • Het publieke kunstwerk ‘De Klokkenluider’ in Donkerbroek van Gosse dam (1995); nr. 15 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’;
 • Herplaatsing gevelsteen bij MFA Mejander in Oldeberkoop.
 • Overdracht twee gevelstenen van Stichting MFA aan de Stichting De Grijpvogel

34e Nieuwsbrief december 2014

 • Enkele korte berichten
 • Studiegroep Filosofie
 • Voortgang Project ‘Wonen op de Bult’
 • Kerstverhaal ‘Schaatsen’ van Karst Berkenbosch
 • Het publieke kunstwerk ‘De Veengravers’ in Ravenswoude van Wilma Burgers – Gerritsen (1979); nr. 41 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’;
 • En….gezondheid en geluk in 2015 voor u allen!

35e Nieuwsbrief januari – februari 2015

 • Enkele korte berichten
 • Jelle van der Muur overleden: 95 jaar!
 • Interview Leeuwarder Courant over de gevelstenen met het Wapen van Ooststellingwerf
 • Boek en tentoonstelling over keramist/pottenbakker Anno Smith
 • Studiegroep Filosofie
 • Voortgang Project ‘Wonen op de Bult’
 • Het publieke kunstwerk ‘De Melker’ in Langedijke van Suze Boschma – Berkhout (1991); nr. 1 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’;

36e Nieuwsbrief maart 2015

 • Enkele korte berichten
 • Artikelen over de griffioen of grijpvogel in ‘et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend!’
 • Het boek ‘Verandering van tijdperk; Nederland kantelt’.

Jan Rotmans. Uitgeverij Aeneas Boxtel. 2014

 • Iepen Mienskip Fûns
 • Gemeenten controleren bijna hele grondmarkt
 • Project ‘Wonen op de Bult’
 • Het publieke kunstwerk ‘Lammetje’ in Elsloo van Klaas van Dijk (1964);

37e Nieuwsbrief april 2015

 • Enkele korte berichten
 • College B&W over het Blughut-terrein
 • Expositie cursisten Atelier Liduin in Makkinga
 • Verandering van tijdperk; Nederland kantelt
 • Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel gevonden
 • Het publieke kunstwerk ‘Fallen foar it heitelân’ in Appelscha van Jan van Luyn (1951

38e Nieuwsbrief mei 2015

 • Enkele korte berichten
 • Processubsidie toegekend aan initiatiefproject “Wonen op de Bult in Oldeberkoop
 • Benefietactie Nepal: kunstveiling met ‘high wine’
 • Reserve Culturele Elementen opgeheven?
 • Beleid beeldende kunst in de openbare ruimte
 • Het publieke kunstwerk ‘Verzetsmonument’ in Oosterwolde van Kees Hoogendam, Piet Keuning en Jos Mosselveld (1985)

39e Nieuwsbrief juni 2015

 • Enkele korte berichten
 • Opbrengst kunstveiling en high-wine voor Nepal in Hotel Lunia ruim 4300 euro
 • Inspiratiebijeenkomst lokale fondsen 21 mei 2015
 • Kaderbrief 2016 – 2019
 • Reserve Culturele Elementen opgeheven (vervolg)
 • Beleid beeldende kunst in de openbare ruimte (vervolg)
 • Het publieke kunstwerk ‘Turnende kinderen’ in Elsloo van Klaas Prenger (1968);

40e Nieuwsbrief aug. – sept. 2015

 • Enkele korte berichten
 • Aquarellessen Atelier Liduin in september a.s. weer van start
 • Landschapsarchitect Adriaan Geuze in Zomergasten, een voorbeeld voor Ooststellingwerf
 • Studie Filosofie in groepsverband
 • Balansbijeenkomst ‘Wonen op de Bult’/het Plan Da’s Berkoop!
 • Evenement ‘Cultureel wandelen met streekbuffet’ op 27 september 2015
 • Het publieke kunstwerk ‘De spreukbank’ in Oosterwolde van Liduin van Noord, Karst Berkenbosch en Frans Wuijts (2013);

41e Nieuwsbrief oktober 2015

 • Enkele korte berichten
 • Tentoonstelling keramist Anno Smith in Groninger Museum
 • Het Plan Da’s Berkoop!
 • Studie Filosofie in groepsverband
 • Evenement ‘Cultureel wandelen met streekbuffet’ op 27 september 2015
 • ‘Iuste iudicate filii hominum’ (Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen’).
 • Het publieke kunstwerk ‘Samenwerking’ in Elsloo van Maaike Klein (1989).

42e Nieuwsbrief november 2015

 • Enkele korte berichten
 • Presentatie boek ‘Anno Smith, keramist. De grote gevelversierder’
 • Nieuwe website ‘Bekiek et mar’
 • Het boek ‘rechtvaardigheid’ van Michael J. Sandel in studie Filosofie in groepsverband
 • Gemeentegeld voor maatschappelijke initiatieven
 • Gevelsteen gemeentewapen Ooststellingwerf in Groninger Museum
 • Het publieke kunstwerk ‘Het haren van de zeis’ in Nijeberkoop van Annet Haring (1996)

43e Nieuwsbrief december 2015

 • Enkele korte berichten
 • Schetsplan ‘Wonen op de Bult’;
 • Vertaling uit het Duits van het boek met als titel ‘Wereldeconomie – de wereld als één economie’;
 • Brief aan College B&W en raadsleden over gemeentewapen, gemeentevlag, gevelstenen en publieke kunstwerken;
 • Het publieke kunstwerk ‘Grensmonument’ in Nijeberkoop van Atte Jongstra (2001)

44e Nieuwsbrief januari 2016

 • Enkele korte berichten
 • Aandacht van de Leeuwarder Courant 7 januari 2016 voor fouten in de Stellingwerver wapens en vlaggen
 • In visiedocumenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf ontbreekt visie op kunst en cultuur
 • De griffioen en de rode bal met ster onlosmakelijk verbonden
 • Het publieke kunstwerk ‘Útsjochpunt’ bij Fochteloo van Ids Willemsma (2004)

45e Nieuwsbrief februari 2016

 • Enkele korte berichten
 • Gedicht ‘Stellingwarfs’
 • Boekpresentatie ‘Economie – de wereld in één economie’.
 • Contact met de lezers van de nieuwsbrieven
 • Stoutenburg en griffioen
 • Stolpersteine verdwenen in Wolvega
 • Presentatie schetsplan architectenbureau Alberts & Van Huut
 • Antwoordbrief van het College van B&W op onze brief van 31 december 2015 over gemeentewapen, gemeentevlag, gevelstenen en publieke kunstwerken
 • Het publieke kunstwerk ‘Wegzeichen’ bij Oldeberkoop van Klaus Großkopf (2001)

46e Nieuwsbrief maart 2016

 • Enkele korte berichten
 • Presentatie boek ‘Economie – de wereld als één economie’ in Hotel Lunia op 7 maart 2016;
 • Excursie Gasuniegebouw Groningen, de middag van 26 februari 2016
 • Presentatie schetsplan architectenbureau Alberts & Van Huut, de avond van 26 februari 2016
 • Het publieke kunstwerk ‘De Pijp’ in Makkinga van Peter Hiemstra (1990)

47e Nieuwsbrief april 2016

 • Enkele korte berichten
 • Liduin van Noord exposeert in Makkinga;
 • Kunstenaars openen deuren van atelier in Pinksterweekend
 • Trage voortgang ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop
 • Uit Wolvega verdwenen Stolpersteine teruggevonden
 • Gemeente Ooststellingwerf handhaaft wapen en vlag met fouten
 • Het publieke kunstwerk ‘De geit Snoesje’ in Oldeberkoop van Henk Belkega (1971)

48e Nieuwsbrief juni 2016

 • Enkele korte berichten
 • Adreswijziging Stichting de Grijpvogel;
 • Liduin van Noord in jubileumexpositie Galerie Noordvleugel te Veenklooster;
 • Gemeente Ooststellingwerf houdt vast aan standpunt over gemeentewapen en gemeentevlag met fouten;
 • Griffioenen in wapens ‘vreemde beestjes’ (?)
 • Afbeeldingsstadia griffioen in de Stellingwerven
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop
 • Het publieke kunstwerk ‘Tegeltableau’ in Oldeberkoop van Gerrit Spijker (1970)

49e Nieuwsbrief juli 2016

 • ‘Randexposities’ rondom Open Stal;
 • Le Brocope: Jan Paul Bresser;
 • Hotel Lunia: Liduin van Noord, Marcella van der Sluis en Mettina Westerhof;
 • Beeldend Oldeberkoop;
 • Atelier John Kok en Dick Victor Koster;
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop;
 • Het publieke kunstwerk ‘Het leven van de slak’ in Oldeberkoop van Roelie Woudwijk (2001).

50e Nieuwsbrief oktober 2016

 • Even kort stil staan bij 50 nieuwsbrieven sinds maart 2012.
 • ‘Griffioenen in wapens ‘vreemde beestjes’(?) (rectificatie);
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop;
 • Kleintjes van Noord;
 • Het publieke kunstwerk ‘De beer’ in Haulerwijk van Klaas van Dijk (1962).

51e Nieuwsbrief december 2016

 • Kerstwandeling met kerstverhaal van Karst Berkenbosch vanuit Hotel Lunia in Oldeberkoop op Eerste Kerstdag;
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop;
 • Manuscript met als werktitel ‘De diepzinnige gemeentewapens van de Stellingwerven;
 • Het publieke kunstwerk ‘Veenarbeidersgezin’ in Haulerwijk van Maria van Everdingen (1978).

52e Nieuwsbrief februari 2017

 • Enkele korte berichten
 • Driedaags evenement 500 jaar Ooststellingwerf 8,9 en 10 sept. 2017;
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop;
 • Werktitel manuscript gewijzigd;
 • Werkgroep ‘Bekiek et mar’.
 • Maatschappelijke driegeleding en Tweede Kamerverkiezingen 2017
 • Publieke kunstwerk ‘Tegeltableau’ in Haule; Kees Hoogendam (1980).

53e Nieuwsbrief maart 2017

 • Enkele korte berichten
 • Subsidie voor driedaags evenement 500 jaar Ooststellingwerf 8, 9 en 10 sept. 2017;
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop;
 • Uitgave boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’;
 • Maatschappelijke driegeleding en politieke partijen
 • Publieke kunstwerk ‘De vrijwilliger’ in Haule van Allen Ruppersberg (1991)

54e Nieuwsbrief mei 2017

 • Enkele korte berichten
 • Met Bert van der Beek op zoek naar het klooster ‘Lux Mundi’ bij Elsloo;
 • Uitgave boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’;
 • Schriftelijke vragen aan college over invulling Blughut-terrein
 • De mienskip doet helemaal niets – Jaap Koen Bijma
 • Publieke kunstwerk  ‘De vrijwilliger’ in Oosterwolde van Allen Ruppersberg

(1999)

55e Nieuwsbrief juni 2017

 • Enkele korte berichten
 • Archeologisch vervolgonderzoek naar het klooster ‘Lux Mundi’ bij Elsloo;
 • Raadsel detail gemeentewapen op historische kaart van Schotanus opgelost;
 • Culturele hoofdstad Fryslân – Leeuwarden 2018
 • Midzomernacht fakkelwandeltocht
 • Onderhandeling over de invulling van het Blughut-terrein
 • Publieke kunstwerk ‘Leentje leerde Lotje lopen’ van Suze Boschma – Berkhout (1952)

56e Nieuwsbrief juli 2017

 • Enkele korte berichten
 • Mooie expositie Beeldend Oldeberkoop in Wolvega;
 • Succesvolle fondsenwerving voor het boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’
 • Kijkje in de geschiedenis van 500 jaar Ooststellingwerf 1517 – 2017
 • Inhoudsopgave boek over de gemeentewapens
 • Publieke kunstwerk ‘De Ram’ van Wladimir de Vries (1958)

57e Nieuwsbrief februari 2018

 • Enkele korte berichten
 • Voortgang project ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop
 • Symposium over kunstenaar Dirk Kerst Koopmans
 • Stichting Knarrenhof
 • Try out Filosofisch Café Oldeberkoop
 • Gemeentelijke Participatieladder (algemeen)
 • Filosofisch-literaire cafés in het Noorden
 • Publiek kunstwerk ‘Schakels’ in Oosterwolde van Wladimir de Vries (1967)

58e Nieuwsbrief mei 2018

 • Driedaagse rond de schilder van De Scheene: Dirk Kerst Koopmans
 • Vier nieuwe gezichten in het college
 • Filosofisch Café Oldeberkoop zondag 3 juni 2018
 • Midzomernachtfakkelwandeltocht Oldeberkoop 2018
 • Natuurorganisaties fel tegen zonnepark in Molenbosch Oldeberkoop
 • Onderwijsvernieuwing in Fryslân
 • Publiek kunstwerk ‘Stemvork des levens’ Oosterwolde Jan Stroosma (1976)

59e Nieuwsbrief september 2019

 • Even persoonlijk
 • Enkele korte berichten
 • Cicero: over de vrijheid van denken en spreken
 • Voorzitter collegevergadering = voorzitter raadsvergadering. Is dit wenselijk?
 • Bekostiging publieke kunstwerken
 • Gemeentelijke democratie (1)
 • Publieke kunstwerk ‘Platvorm’ Oosterwolde van Albert Oost (2002)

60e Nieuwsbrief september 2019

 • Enkele korte berichten
 • Steiner: Drie grote ideeën – Liberalisme, democratie en socialisme
 • Johannes Muldersdag 6 oktober 2019: wie bezit een werk van deze schilder?
 • Gemeentelijke democratie (2)
 • Bekostiging publieke kunstwerken (2)
 • Publieke kunstwerk ‘Flippobrug en sculptuur’ in Oosterwolde van Frans

         Beune en Frank Immerzeel (1995)

61e Nieuwsbrief september 2019

 • Enkele kortere berichten
 • ‘Loerderds’ (een groot West-Stellingwerfs complot) – door Johan Veenstra
 • Raadsprogramma gemeenteraad Ooststellingwerf (en overige programma’s)
 • De Stichting Kunstwerf
 • Publieke kunstwerk ‘Meisje met bal’ in Oosterwolde van Chris Fokma (1962)

62e Nieuwsbrief september 2019

 • Enkele kortere berichten
 • Ingezonden: Bestemmingsplan ‘De Prikkedam’
 • Staat van gemeentewapen en –vlag Ooststellingwerf (1)
 • Gemeentelijke democratie (3): Aantal rechtszaken gemeenteorganisatie Ooststellingwerf
 • Publieke kunstwerk ‘De zuil’ in Oosterwolde van Pieter van Velzen (1962)

63e Nieuwsbrief oktober 2019

 • Enkele korte berichten
 • De democratie herzien – John Hogervorst
 • Staat van gemeentewapen en – vlag Ooststellingwerf (2)
 • Gemeentelijke democratie (4): het Burgerinitiatief
 • Publieke kunstwerk ‘‘Sculptuur’ in Oosterwolde van Jos Mosselveld (1985)

64e Nieuwsbrief oktober 2019

 • Enkele korte berichten
 • Eenzaamheid onder ouderen: hoe kunnen we iets doen?
 • Gemeentelijke democratie (5): het Volksinitiatief
 • Publieke kunstwerk ‘Het Korhoen’ in Fochteloo van Anne Woudwijk (1997)

65e Nieuwsbrief oktober 2019

 • Enkele berichten
 • Eenzaamheid (vervolg)
 • Gemeentelijke democratie (6): de Volksstemming
 • Publieke kunstwerk ‘Het Korhoen’ in Fochteloo van Anne Woudwijk (1997)

66e Nieuwsbrief november 2019

 • Enkele berichten
 • Geen reactie is de ergste reactie die er is
 • College op ramkoers met gemeenteraad over Schrieversronte  (N.O.St.)
 • ‘Diefstal’ van 18 huurwoningen in Oldeberkoop
 • Gemeentelijke democratie (7):
 • Publieke kunstwerk ‘De Schepping’ in Oldeberkoop van Gerard van Hulzen           (2001)   

67e Nieuwsbrief januari 2020

 • Enkele berichten
 • Ingezonden
 • Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Ooststellingwerf 2019
 • Publieke kunstwerk ‘Land, lucht en water’ in Oldeberkoop van Peter Hiemstra (1991)

68e Nieuwsbrief januari 2020

 • Enkele berichten (schaakcafé, Raad van State, lezing over ‘hebzucht’ en

    nogmaals Raad van State)

 • De vermoedelijke betekenis van het woord ‘griffioen’
 • Het publieke kunstwerk ‘Herinneringsbeeld’ in Ravenswoud van Nina Banders – Kessler (1955)

69e Nieuwsbrief februari 2020

 • Enkele berichten (vuurwerkverbod, Stellingwerver Werkgroep ‘Bekiek et mar’)
 • Achtergronden ontwerp ‘Spreukbank’
 • Heeft inspreken in de raadsvergadering zin?
 • Het publieke kunstwerk ‘Blauwe stad’ in Oldeberkoop van Tilly Buij en Gerard Groenewoud (2019)

70e Nieuwsbrief maart 2020

 • Enkele berichten (twee beroepszittingen bij de Raad van State)
 • Motie van wantrouwen tegen burgemeester Oosterman
 • Biosintrum: een idealistisch initiatief in zwaar weer
 • Het publieke kunstwerk ‘De Coöperatieve Gedachte’ in Oldeberkoop van Beb Mulder en Peter Hiemstra (2017)

71e Nieuwsbrief maart 2020

 • Enkele berichten (Over het Corona-virus en Galerie Friesgoed)
 • Verzet Stichting de Grijpvogel bij de Raad van State over het Blughut-terrein gegrond verklaard
 • Biosintrum: een idealistisch initiatief in zwaar weer (vervolg)
 • Beeldende kunst: Atelier Nijewende van Jitske Azier – van der Laan te Nijeberkoop

72e Nieuwsbrief april 2020

 • Enkele berichten
 • Archeologisch onderzoeksadvies Blughut-terrein
 • ‘Wonen op de Bult’ en ‘Het Knarrenhof’
 • Beeldende kunst: ‘Beelden en installaties van Sigrid Hamelink te Nijeholtwolde’

73e Nieuwsbrief mei 2020

 • Enkele berichten (donaties, Corona Ooststellingwerf en Ingezonden)
 • Inzicht in de Coronacrisis verdiept zich
 • Oproep parlementaire enquête Coronabeleid
 • ‘Continuing story’: het Blughut-terrein
 • Publieke kunstwerken: Beelden van Hein Mader

74e Nieuwsbrief juli 2020

 • Enkele berichten (Donaties, Zonnepark Molenbosch, Walking football, )
 • Continuing story’: ‘Wonen op de Bult’ (Blughut-terrein)
 • Expositie ‘Maar het leven gaat door’ t/m 16 augustus 2020

75e Nieuwsbrief augustus 2020

 • Enkele berichten (Nieuw boek Herman Wijffels, 11 raadsfracties gemeente Ooststellingwerf, aanvraag omgevingsvergunning woonvilla Blughut-terrein, motie van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân)
 • Is onze gemeenteraad echt ‘een zootje ongeregeld’?
 • Muziek op Stapel Oldeberkoop zaterdag 12 september 2020

76e Nieuwsbrief augustus 2020

 • Enkele berichten (Appelscha 3.0., fracties gemeenteraad, Vrije Universiteit en de griffioen; over reageren door lezers)
 • Ook raadslid Niels van den Berg van Ooststellingwerfs Belang verlaat zijn fractie in de gemeenteraad van Ooststellingwerf
 • Poëzie Brocope pakt de draad weer op met een derde editie